Fler nyfödda med syrebrist kan ha nytta av hjärnskyddande behandling

Nyhet

Barn som får mild hjärnpåverkan efter syrebrist vid förlossningen får normalt inte kylbehandling för att minska risken för permanent hjärnskada. Nu rapporterar forskare vid Karolinska och University College Cork att dessa barn har försämrad kognitiv förmåga vid två till tre års ålder.

Syrebrist vid födseln resulterar i dödsfall eller funktionshinder hos över 1 miljon spädbarn globalt varje år. Syrebristen kan leda till så kallad hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE) som i sin tur kan resultera i permanent neurologisk skada eller cerebral pares. HIE hos barn klassificeras som mild, måttlig eller svår.

Kylbehandling kan minska skadan

Tillståndet kan behandlas med kylbehandling, inom de första sex timmarna efter födseln. Kylbehandling har visat sig minska risken för dödsfall och funktionshinder hos spädbarn med måttlig till svår HIE och har använts nästan uteslutande för dessa barn. De kliniska prövningar av kylbehandling som gjorts hittills har inte inkluderat spädbarn med mild HIE på grund av att man bedömt deras prognos som god.

 Resultaten visar att barn som drabbats av mild HIE vid födseln har sämre resultat på kognitiva tester vid två till tre års ålder jämfört med barn vars förlossning varit okomplicerad. Därmed finns anledning att undersöka om det kan vara aktuellt med kylbehandling även för dessa barn.

Läs mer om studien på Jama Pediatrics hemsida