Skyddande antikroppar finns även hos för tidigt födda

Nyhet

Även mycket för tidigt födda barn bär på ett skydd mot virus i form av antikroppar överförda från mamman. Det visar en analys av antikroppar från modern hos nyfödda barn, publicerad i tidskriften Nature Medicine av forskare verksamma vid Karolinska. Resultaten kan komma att förändra vårt sätt att se på infektionskänslighet hos nyfödda.

Under tiden i livmodern överförs antikroppar från mammans blod till fostret. Dessa antikroppar ger det nyfödda barnet ett passivt skydd mot infektioner. Eftersom huvuddelen av antikroppstransporten sker under graviditetens sista tredjedel har man hittills betraktat mycket för tidigt födda barn som oskyddade.

- Vi såg att även barn som är födda så tidigt som i vecka 24 har antikroppar från sin mamma. Det var helt oväntat. Jag hoppas att det här leder till att vi ifrågasätter en del förutfattade meningar om nyfödda barns immunsystem och infektionskänslighet, så att vi kan ta hand om barnen ännu bättre. För tidigt födda barn kan vara extra känsliga för infektioner, men det beror inte på att de saknar antikroppar från mamman. Vi borde fokusera mer på andra möjliga orsaker till deras sårbarhet, kanske att de har sämre lungfunktion eller svagare barriärer i huden, säger Petter Brodin, läkare och forskare vid Karolinska och studiens huvudförfattare.

Läs mer om studien på Karolinska institutets webbsida