Baaritaanada cudurada daryeelka caafimaadka carruurta dhicisyada iyo jirooyinka ku dhasha

Halkan waxaad ak akhrisan kartaa cudurada iyo baaritaanada cudurada caadiga ka in laga helo daryeelka caafimaadka dhicisyada iyo jirooyinka ku dhasha