Carruurta dhicisnimada ku dhasha – horumarka ilmaha

Halkan waxaad ka heleysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan carruurta dhicisnimada ku dhasha iyo carruurta wakhtigooda ku dhasha heerarka horumarka ay maraan usbuucyada kala duwan ee ay uurka ku jiraan.

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf