Alaarka (Apné) ee leh badhanka sensuur platta

Alaarka Apné ee leh badhanka sensuurka waxa la dhigaa joodariga uu ilmuhu ku jiifo hoostiisa, si jooto ah ayaa kaantarool loogu samaynayaa neefta ilmaha yar. Alaarku wuxuu bixiyaa iftiin- iyo dhawaaq haddii aanu ilmuhu neefsanin wakhtiyada 10 ama 20 ilbiriqsi.

设置感应盘的呼吸中止警报器放置在新生儿床位的床垫下方,能持续监控新生儿呼吸的状态。警报器设定的时限为10秒钟或 20秒钟;一旦新生儿呼吸中止的时间长度超出此一设定值,感应器的警示灯号将亮起,警报声亦将发出。

撰文者: Veronica Berggren (具执照护士)