A-Z

Halkan waxaad ka heleysaa sharaxaadyo caadiga ah ee ku saabsan daryeelka carruurta dhicisnimada iyo jirooyinka ku dhasha – hababka baaritaanka, daaweynta, teknoolajiyada caafimaadka iyo qalabka.

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf

Granskare: Kajsa Bohlin Blennow , Överläkare

Uppdaterad: