Sondmatning av nyfödd - Kontroll av sondläge

  • Kontrollera att markeringen som visar hur långt ner sonden ska sitta syns vid barnets näsvinge
  • Kontrollera att sonden sitter fast ordentligt på kinden
  • Aspirera (drag) långsamt och försiktigt med en liten spruta till dess att lite vätska från magsäcken kommer upp (cirka 0,5-1 milliliter)

Vid problem med kontroll av sondläget

Ibland kan det vara svårt att få upp någon vätska från magsäcken. Det kan bero på flera olika orsaker. Till exempel att magsäcken är helt tom eller att barnet ligger så att sonden inte når vätskan som finns i magsäcken. Sonden kan ibland ligga mot magsäckens vägg när man gör sin kontroll. Ibland kan sonden ha glidit upp från magsäcken via matstrupen och ligger för högt upp, då kan det finnas en risk att maten hamnar i luftstrupen.

Ge aldrig mat i sonden om du är osäker på placeringen. Kontakta personalen så kan de hjälpa dig att kontrollera sondläget.