Föräldraskap på neonatalavdelningen: Skriv om ditt barn

Skapa en dagbok från tiden på neo

Använd dig av dagboksbladen som du får av personalen och skriv ner vad ditt barn gör. På så sätt kan du följa ditt barns utveckling och barnet kommer att ha en alldeles egen bok om sin första tid i livet.

Neopodden

Föräldrabladet "Jag tycker om/jag tycker inte om/vi föräldrar vill"

När du tycker att du och ditt barn har hunnit lära känna varandra lite är det bra om du fyller i papperet "Jag tycker om/jag tycker inte om/vi föräldrar vill". Det ger personalen viktig information om ditt barn och när du tycker att något förändrats kan du be om att få ett nytt blad för att uppdatera hur du och ditt barn vill ha det.