Prematur födsel - Född i vecka 22-24

Utveckling

Barnets hjärna är mycket omogen och har en jämn och slät yta. Majoriteten av alla nervceller har redan bildats hos det mycket för tidigt födda barnet. Den mesta energin i kroppen går till hjärnans utveckling som ständigt pågår. Det bildas förgreningar och kontaktytor som kopplar samman nervcellerna för att kunna skicka vidare impulser.

Barnets hörsel är redan utvecklad och höga plötsliga ljud kan vara störande. Ögonlocken är mycket tunna och ger endast ett litet skydd mot ljus. Om/när barnet öppnar sina ögon är de därför mycket känsliga för ljuset och behöver så mycket skydd som möjligt. Barnet kan känna dofter och uppleva smaker.

Huden är omogen, tunn, röd och ömtålig och en komplett mognad tar veckor till månader. Huden hos mycket för tidigt födda barn har rikligt med nervtrådar som ligger ytligt. Barnet är därför mycket känsligt och verkar tycka bäst om lugna, varma händer som ligger stilla och ger stöd om barnets kropp.

Rörelsemönstret hos barnet är omoget och beskrivs som plötsligt och ryckigt. Man kan se yviga rörelser och sträckningar. Barnet behöver få hjälp med en bekväm och ihopkrupen position i kroppen med händerna nära munnen.

Det kan vara svårt att se om barnet är vaken eller sover då barnet pendlar mellan ytlig sömn och en diffus dåsig vakenhet. Barnet strävar efter lugn och vila för att spara på sin energi för att växa och utvecklas.

Neonatalvård

Under den första tiden i livet behöver barnet högspecialiserad intensivvård och vårdas i en kuvös med varm fuktig luft för att hålla värmen. En normal kroppstemperatur är av stor betydelse för barnets välmående, tillväxt och utveckling. Då hjärnan är omogen är vården av barnet fokuserat på en tyst, lugn och mörk miljö. Barnet vårdas i små bäddnästen specialdesignade för att ge barnet stöd. För att minimera störningsmoment planeras alla omvårdnadshandlingar noggrant.

Även lungorna hos barnet är omogna, så alla barn behöver någon form av andningsunderstöd, ofta respirator initialt, för att ta regelbundna andetag. Barnet kan ha en obalans i sin reglering av puls och andning.

Under den första levnadsveckan behöver majoriteten av alla barn ljusbehandling i omgångar på grund av sin omogna lever.

Barnets näringstillförsel är främst via dropp med näringslösning i början. Barnet kan ofta få lite mat i magen med hjälp av en slang (sond) från näsan ner till magsäcken tidigt.

På grund av den tunna huden och det omogna immunsystemet är risken för infektion stor.

Vad kan jag som förälder göra?

Spendera så mycket tid som möjligt hos ditt barn och delta i omvårdnadshandlingarna så att ni får en chans att lära känna varandra. Barn i denna ålder är mycket känsliga för alla slags intryck. De interagerar mycket sparsamt med sin omgivning, men får hjälp av att miljön är lugn och harmonisk och att allt görs långsamt med pauser och gärna med endast ett stimuli eller intryck i taget. Håll därför om ditt barn med mjuka, varma, stilla händer med ett milt mjukt tryck. Hjälp barnet att inta och hålla en bekväm kroppsposition med armar och ben mjukt inböjda mot kroppen och händerna nära munnen eller ansiktet. Barnet är från tiden inne i magen van att känna tydliga gränser runt sig. Prata med en mjuk ton, barnet känner igen din röst. Låt gärna ditt barn få en tygbit med din doft nära sitt ansikte.

Så snart ditt barn är stabilt kan barnet få komma ut ur kuvösen och vårdas hud-mot-hud mot ditt bröst. Detta har en rad positiva effekter på barnets utveckling och välmående. Det kan hjälpa barnet att bli mer stabil i sin andning, puls, kroppstemperatur samt matsmältning. Det frisätter även "må-bra-hormoner" hos både dig som föräldrar och hos ditt barn. Personalen hjälper dig att lägga barnet i en bra position så att ni kan få en fin njutbar stund tillsammans.

Du kan tidigt efter förlossningen börja stimulera brösten för mjölkproduktion. De första energirika dropparna av bröstmjölk (kolostrum) kan ges direkt i barnets mun efter överenskommelse med personalen. Erbjud en napp doppad i bröstmjölk till barnet att suga på då barnet redan har ett sugbehov.

Ta del av avdelningens hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra risken för infektion. Undvik starka dofter, som till exempel parfym, och låt handdesinfektionen torka in i händerna ordentligt innan du håller om ditt barn.

Vi önskar att du som förälder vill delta i den dagliga medicinska ronden och berätta om ditt barn och planera vården tillsammans med hela vårdteamet.