Familjecentrerad vård

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv. När barnet föds tidigare än planerat eller om barnet föds i fullgången tid och är sjukt, blir ingenting som nyblivna föräldrar förväntat sig.

Barnet hamnar i en främmande miljö och är beroende av främmande människor. Ni föräldrar känner kanske igen ert barns dygnsrytm från när det låg i magen och barnet känner igen era röster, de är välbekanta och trygga för barnet. Men det är nu som ni ska lära känna varandra på riktigt, vad ert barn har för personlighet, temperament och alldeles egen vilja. Alla nyfödda barn kommunicerar med omvärlden via sitt kroppsspråk. När barnet är sjukt eller fött för tidigt kan det vara svårare för barnet att förmedla vad barnet vill och tycker om.

Personalen finns här för att vägleda er tills ni själva kan ge barnet det stöd och den hjälp barnet behöver. Även om vår kunskap behövs för barnets vård så är alla av oss utbytbara, vi kommer och går. Ni föräldrar är de personer som är beständiga i ert barns liv.

Alla människor är olika, en del har lättare att hantera oförväntade och omskakande händelser som andra har det mycket jobbigt med. Att få ett barn som behöver vårdas på neonatalavdelningen är omskakande och det kan vara som en sorgeprocess att det inte blev som man förväntade sig. En del föräldrar vill genast vara delaktiga i sitt barns omvårdnad medan andra vill avvakta lite grand och bara titta på barnet, utforska och "ta in" hur barnet ser ut. Liknar hon/han någon? Finns det några drag från någon familjemedlem? Titta, känn och lukta på barnet. Håll dina händer eller en hand "stilla" om barnet, för tidigt födda barn kan tycka att det är obehagligt att bli smekt eftersom deras nervsystem ännu inte är färdigutvecklat.

Föräldrarna är delaktiga i barnens omvårdnad

Vi vill att du är delaktig i omvårdnaden så snart som du känner att det är möjligt för dig. Det är inte bråttom att lära sig alla uppgifter, alla måste få ta den tid de behöver. Tänk på att det är inte bara uppgiften som är viktig, det viktiga är hur ditt barn reagerar, vad barnet klarar av, vilken hjälp och vilket stöd barnet behöver. Titta, känn och följ vad barnet visar med sitt beteende, ge stöd med händer, bäddmaterial och din röst, ge barnet pauser med stöd runt sig för återhämtning om barnet visar tecken på oro eller blir trött i kroppen av sina ansträngningar. Prata med personalen om ditt barns beteende och behov.

Använd dig av dagboksbladen som du får av personalen och skriv ner vad ditt barn gör, på så sätt kan du följa ditt barns utveckling och barnet kommer att ha en alldeles egen bok om sin första tid i livet.

Föräldra-snuttetrasa

Om det inte finns möjlighet för dig att ha ditt barn nära, hud mot hud, så är det en bra början att ha en mjuk tygbit mot din hud som barnet kan få ha nära sig, lukta på och hålla i. Det ger ditt barn möjlighet att redan känna igen din doft när det är dags att sitta hud mot hud. Om mamma behöver vård på en annan avdelning som gör det omöjligt för henne att komma till neonatalavdelningen kan hon få en "snuttetrasa" med barnets doft att ha hos sig. På samma sätt som barnet ges möjlighet att få känna doften av sina föräldrar, kan mamma då få möjlighet att känna doften av sitt barn. Men även om mamma inte är sjuk, så kan barn och föräldrar byta trasor. "Snuttetrasan" som barnet har haft hos sig är full av dofter från ert lilla barn.

  • Föräldrabladet "Jag tycker om/jag tycker inte om/vi föräldrar vill"

    När du tycker att du och ditt barn har hunnit lära känna varandra lite är det bra om du fyller i papperet "Jag tycker om/jag tycker inte om/vi föräldrar vill". Det ger personalen viktig information om ditt barn och när du tycker att något förändrats kan du be om att få ett nytt blad för att uppdatera hur du och ditt barn vill ha det.

  •  

    Fördjupning