Föräldraskap på neonatalavdelningen: Ta del av omvårdnaden i din egen takt

En del föräldrar vill genast vara delaktiga i sitt barns omvårdnad medan andra vill avvakta lite grand och bara titta på barnet, utforska och "ta in" hur barnet ser ut. Liknar hon/han någon? Finns det några drag från någon familjemedlem? Titta, känn och lukta på barnet. Håll dina händer eller en hand "stilla" om barnet, för tidigt födda barn kan tycka att det är obehagligt att bli smekt eftersom deras nervsystem ännu inte är färdigutvecklat.

Vi vill att du är delaktig i omvårdnaden så snart som du känner att det är möjligt för dig. Det är inte bråttom att lära sig alla uppgifter, alla måste få ta den tid de behöver. Tänk på att det är inte bara uppgiften som är viktig, det viktiga är hur ditt barn reagerar, vad barnet klarar av, vilken hjälp och vilket stöd barnet behöver. Titta, känn och följ vad barnet visar med sitt beteende, ge stöd med händer, bäddmaterial och din röst, ge barnet pauser med stöd runt sig för återhämtning om barnet visar tecken på oro eller blir trött i kroppen av sina ansträngningar. Prata med personalen om ditt barns beteende och behov.