ROP - Prematur Retinopati

Ögats näthinna är omogen hos det mycket för tidigt födda barnet och vid födelsen har inte inväxten av blodkärl i näthinnan hunnit bli klar. Regleringen av kärlinväxten påverkas av nivåerna av syrgas i barnets blod, och vid höga syrgasnivåer finns risk för skador i ögat, så kallad retinopati av prematuritet (ROP). För barn som behandlas med extra syrgas är det därför mycket viktigt att hålla syremättnaden inom strikta gränser.

Förekomst

ROP ses inte hos barn födda efter vecka 31 och risken är högre ju omognare barnet är vid födelsen.

Diagnos

Rutinmässigt undersöks barn födda före vecka 31 av ögonläkare från 4-5 veckors ålder. Undersökningarna upprepas till dess att hela näthinnan har blodkärl.

Prognos

Hos majoriteten av alla barn som utvecklar ROP läker sjukdomen ut spontant, men vid avancerade former av ROP finns det risk för att näthinnan lossnar. Behandlingen vid svårare stadier av ROP är särskilda injektioner i ögat eller, vid stor risk för näthinneavlossning, skyndsam laserbehandling för att fästa näthinnan vid den utanför-liggande senhinnan. På så sätt kan barnets syn räddas.

Text: Kajsa Bohlin Blennow, Leg. läkare

Läs mer