Pneumothorax hos nyfödda

Ibland uppstår ett läckage av luft ut i lungsäcken som omger lungan. Det kan leda till att lungan trycks ihop och det blir svårt för barnet att andas.

Pneumothorax förekommer både hos för tidigt födda och fullgångna barn som en komplikation till andra former av andningsstörning såsom PAS, RDS eller MAS.

Symptomen kommer ofta plötsligt i form av snabbt ökande syrgasbehov och ansträngd andning.

Behandlingen är att i första hand suga ut luften ur lungsäcken via punktion av bröstkorgen med en tunn nål. Om det inte räcker kan man behöva sätta ett så kallat pleuradrän, det vill säga en mjuk slang, in i lungsäcken, som får ligga kvar och kopplas till en särskild sug. Lungsäcken brukar läka inom loppet av 1-2 dagar och slangen tas bort.

Text: Kajsa Bohlin Blennow

Läs mer