Kramper hos nyfödda

Anfall hos nyfödda kan likna epileptiska anfall senare i livet med ryckningar i ena eller bägge armarna eller benen. Symtomen kan även vara mer diffusa som upprepade, stereotypa rörelser i armar (barnet "ror"), ben ("cyklar") eller tuggar. Ytterligare tecken innefattar andningsuppehåll, smackningar, förändringar i blodtryck eller puls. Symtomen är ofta kortvariga och anfallet går över på sekunder upp till några minuter.

Orsaker

De vanligaste orsakerna till anfall hos nyfödda är asfyxi, stroke, hjärnblödning, lågt blodsocker och ämnesomsättnings-sjukdomar. Anfall förekommer även som ett symptom på abstinens om modern under graviditeten tagit vissa mediciner eller missbrukat droger.

Diagnos

Den som observerar avvikande rörelser får gärna filma barnet med sin smart-phone och visa för vårdpersonalen. För att säkerställa diagnosen och styra eventuell behandling används olika metoder att registrera hjärnans elektriska aktivitet, elektroencefalogram (EEG). Elektroder sätts då fast på barnets huvud och aktiviteten syns ut på en monitor.

Anfall måste utredas skyndsamt och bakomliggande orsak behandlas. Utredningen innefattar blodprover för att upptäcka lågt blodsocker, avvikande halter av olika salter och tecken till infektion. Vidare utförs undersökningar med ultraljud och magnetkamera för att avbilda hjärnan och upptäcka eventuella skador.

Behandling

Behandlingen är att så fort som möjligt korrigera bakomliggande sjukdom och samtidigt behandla anfallen med kramplösande, antiepileptisk, medicin. Anfallen är oftast ett tecken på att hjärnan är irriterad och med rätt behandling klingar symptomen av inom någon vecka och den kramplösande medicinen kan oftast sättas ut. För enstaka barn krävs en längre tids behandling med krampförebyggande antiepileptisk medicin.

Fördjupning