Hjärtfel

Under fosterlivet kan det uppstå avvikelser i hjärtat som resulterar i ett medfött hjärtfel.

Det kan vara enklare fel, som till exempel ett mindre hål i skiljeväggen mellan hjärtats båda kammare (så kallad ventrikelseptumdefekt, VSD) eller en förträngning i någon av hjärtats klaffar. Dessa fel kan många gånger växa bort med tiden. Det kan också vara mer komplexa fel som påverkar hjärtats funktion och behöver opereras, oftast inom de första levnadsmånaderna. Hjärtoperationer av barn är centraliserat till två sjukhus i Sverige, Lund och Göteborg.

Hjärtat har fyra rum, höger och vänster förmak och höger och vänster kammare. Blod kommer från kroppen till hjärtats högra sida och pumpas genom förmak och kammare ut till lungorna. I lungorna hämtar blodet nytt syre och kommer sedan tillbaka till hjärtats vänstra förmak. Därifrån går blodet vidare till den vänstra kammaren som pumpar ut det syresatta blodet i kroppen via den stora kroppspulsådern, som heter "aorta" på latin. För att leda blodflödet rätt genom hjärtat finns förbindelser och klaffar mellan hjärtrummen och ut i de stora blodkärlen.

Ett hjärtfel kan upptäckas på olika sätt, ibland har man redan sett det på ultraljud innan barnet är fött, ibland har barnet svårt att syresätta sig ganska direkt efter födelsen, ibland hör läkaren ett blåsljud vid undersökning av barnet och ibland ger hjärtfelet inte några symptom alls. Diagnosen ställs med hjälp av ultraljud, så kallat hjärteko, av barnet.

Hjärtfel drabbar ungefär 8 av 1000 nyfödda, men bara ungefär 2 av dessa 8 är komplexa. De flesta hjärtfel kan idag behandlas framgångsrikt och nästan alla barn överlever, men behöver följas upp under uppväxten.

Fördjupning