Bronkopulmonell dysplasi (BPD)

För tidigt födda barn kan utveckla en mer långdragen form av lungsjukdom som ibland kallas kronisk. Sjukdomen heter bronkopulmonell dysplasi, BPD.

Diagnos

Barn som har kvarstående behov av syrgas eller annat andningsstöd under många veckor, minst 4 veckor, får diagnosen BPD. När barnet har hunnit bli motsvarande graviditetsvecka 36 avgörs graden av BPD: mild grad om syrgas inte längre behövs, måttlig grad om kvarstående syrgasbehov och svår grad om fortfarande behov av mer än 30% syrgas och/eller annat andningsstöd (CPAP eller respirator).

Orsaker

Orsaken till BPD är framför allt mycket omogna lungor vid födelsen och att lungorna sedan växer sämre med enklare struktur och färre lungblåsor (alveoler), som försämrad möjligheten till bra syreupptagning. Inflammation i lungorna kan triggas av infektion eller långvarig respiratorvård med höga tryck. Inflammationen bidrar till utveckling av BPD och kan leda till att lungorna blir svullna.

Behandling

Det finns ingen riktigt bra behandling som botar BPD. Istället behandlar man symptomen med bland annat vätskedrivande medicin för att minska svullnaden. Det är också viktigt att skapa bra förutsättningar för lungorna att växa genom att förstärka nutritionen. Lungblåsor fortsätter att utvecklas under de första åren efter födelsen och det gör att lungfunktionen oftast hämtar sig fint.

En del barn med BPD behöver ha syrgasbehandling i hemmet under en period efter utskrivningen från neonatalavdelningen, men de allra flesta barn blir av med syrgasen inom 1-2 månader.

Fördjupning