Asfyxi, HIE

Foster och barn som av olika skäl drabbas av syrebrist och otillräcklig blodcirkulation sägs vara utsatta för asfyxi. Asfyxi kan uppstå före värkarbetet, under förlossningen eller efter födelsen. Vid asfyxi utsätts hela barnets kropp för sjunkande syrgashalt, koldioxid samlas i kroppen, energiförråden minskar och pH värdet (surhetsgraden) sjunker.

Om det finns tecken till asfyxi kan förlossningen behöva påskyndas med assisterade metoder som sugklocka, tångförlossning och kejsarsnitt. Efter svår asfyxi kan barnet verka livlöst och behöva aktiv hjälp med andningen och ibland även hjärtkompressioner och läkemedel.

Under och efter asfyxi är hjärnan det känsligaste organet, men även andra organ kan påverkas, framför allt njurar, lever och hjärta. Vid svårare fall uppstår hos barnen under de första levnadsdygnen en påverkan på hjärnans funktion, så kallad HIE = hypoxisk-ischemisk encefalopati. Symtomen på HIE är nedsatt vakenhet, svaga nyföddhetsreflexer och anfall ("kramper").

Behandling

Behandlingen vid HIE är intensivvård för att stötta barnets andning och cirkulation, upptäcka och behandla anfall, samt se till att barnet får tillräckligt med näring. Om tecknen på HIE är måttliga till svåra används kylbehandling. Med hjälp av en särskild kyldräkt sänks då barnets kroppstemperatur med 3-4 grader, till 33,5 grad, under 72 timmar. Behandlingen är effektiv och minskar påtagligt risken för bestående hjärnskador så att de flesta barn blir helt friska även efter måttlig till svår asfyxi.

Text: Kajsa Bohlin Blennow, leg. läkare

Läs mer