Anemi hos nyfödda barn

Anemi betyder blodbrist, det vill säga ett lågt Hb (hemoglobinvärde). Nyfödda barn har oftast högt Hb när de föds. Hb-värdet sjunker naturligt. För tidigt födda barn är omogna och benmärgen kommer inte igång på samma sätt att producera nytt blod, samtidigt som det ofta behövs upprepade blodprover. Det gör att många för tidigt födda barn utvecklar anemi och kan behöva en eller flera blodtransfusioner under vårdtiden.

Nyfödda barn har en total blodvolym på ca 85 ml/kg, det vill säga mindre än ett decilitermått om man väger 1kg.

Text: Kajsa Bohlin Blennow, Leg. läkare