Hygien på neonatalavdelningen: blöjbyte

Var alltid minst två personer när ni byter blöja på barnet så att barnet kan få stöd under omvårdnadshandlingen. Beroende på barnets mognad så är det bra att ligga på sidan under blöjbytet till en början. Personalen visar er hur ni ska göra. En vuxen har fokus på att hålla om barnet och den andra sköter om blöjbytet. Försök att lyfta försiktigt i barnets höft när blöjan ska av och på och ge samtidigt stöd för fötterna.

Har barnet endast kissat behöver det inte tvättas vid varje blöjbyte. Om barnet har bajsat så används ljummet vatten för att tvätta stjärten.

Beroende på barnets medicinska tillstånd så kan barnets använda blöja ibland behöva vägas av personalen. Personalen guidar dig så att du vet vad du ska göra med blöjan efter bytet.