Hygien på neonatalavdelningen: bad

När barnet ska bada förbereder personalen badkaret med vatten som är cirka 37 grader varmt (armbågsvarmt).

När barnet ska förflyttas från sin säng eller kuvös till badet, lindas det in i en trasa eller liten filt. Trasan eller filten är runt barnet när det sänks ner i badet. När barnet kommit ner ordentligt i vattnet kan den försiktigt tas bort. Stöd barnet genom att hålla ena handen/armen stadigt under barnets huvud. Håll med handen om överarmen på större barn. Personalen hjälper er ge rätt stöd till barnet.

Se till att barnets kropp kommer under vattenytan så att inte badet upplevs som kallt och obehagligt. Låt barnet få stöd med sina fötter mot badkarskanten. Var gärna minst två vuxna vid badet till en början. En håller om och ger stöd på barnets bröstkorg så att barnet känner sig tryggt, medan den andra tvättar barnet. Tvätta barnet uppifrån och nedåt.