Respirator

Ibland kan andningspåverkan eller att barnet är fött för tidigt leda till att barnet behöver hjälp med andningen via en respirator/ventilator under kortare eller längre period.

Barnet får då en mjuk plasttub genom ena näsborren eller via munnen, tuben kopplas sedan till en respirator som hjälper barnet att andas. Läkaren ställer in respiratorn på lite olika sätt beroende på hur mycket stöd barnet behöver. Det kan vara olika många andetag, lågt eller högt tryck och olika mängd syrgas.

Hur mycket hjälp barnet behöver följs genom att man tittar på barnet, hur väl det syresätter sig och vädrar ut koldioxid. Från övervaksutrustningen kan man avläsa barnets syresättning och koldioxidnivåer. Vid behov av ytterligare information kan nivån av syre och koldioxid i blodet mätas med ett blodprov som kallas "blodgas".

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Läs mer