Navelvenkateter

En Navelvenkateter (NVK) är en tunn slang som placeras i navelvenen, genom den kan det tas prover, ges läkemedel och näringslösningar. Barnet har ingen känsel i navelstumpen, så det gör inte ont att ha en navelvenkateter.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.