Vaccination

Vaccination är en metod att framkalla ett skydd mot sjukdomar som kan vara dödliga eller orsaka livslånga problem.

Genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds skydd mot tio sjukdomar. Utöver det allmänna vaccinationsprogrammet finns rekommenderade vaccinationer som erbjuds till riskgrupper.

Vilka vaccinationer som ska ges och när de ska ges avgörs tillsammans med barnets läkare. Vanligtvis ges den första vaccinationen vid tre månaders ålder.

Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.