Urinkateter

En urinkateter (KAD) är en tunn, mjuk slang som förs in i urinblåsan på barn som av olika anledningar har svårt att kissa eller när det är viktigt att ha kontroll på exakt hur mycket urin som produceras.

Foto & Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.