Ultraljudsundersökning

En ultraljudsundersökning genomförs med hjälp av en ultraljudsgivare som sänder in ljudvågor i kroppen som sedan reflekteras tillbaka från kroppens vävnader till ultraljudsgivaren. För att få bra kontakt används lite gel på barnets hud. Det reflekterade ljudet omvandlas med hjälp av en dator till rörliga bilder av vävnader och organ som läkaren därefter kan tolka. Med hjälp av ultraljud kan man till exempel se hjärtats struktur och hur det pumpar blod.

Foto & Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.