Transportkuvös

Transportkuvösen är ett system med all utrustning och material som kan behövas under en transport av ett barn mellan olika avdelningar, i ambulans eller med flygplan. Själva kuvösdelen med sin genomskinliga kuvösvägg ger bra översikt över barnet som ligger fastspänd i en "Embrace" - en form av krockskydd.

Runt kuvösen finns infusionspumpar för att kunna ge läkemedel eller näringsdropp och en ventilator som kan hjälpa barnet med andningen.

Foto & Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Läs mer