Transkutan mätning av blodgastryck

Transkutan mätning innebär att en elektrod mäter blodgastrycket i den underliggande vävnaden.

Elektroden fäst i en liten plastring som barnet får på huden, i plastringen droppas lite kontaktvätska som gör att elektroden kommer i kontakt med barnets hud. Elektroden värmer sedan upp huden till en förinställd temperatur som gör att genomblödningen i huden blir bättre.

TcPCO2 mäter utvädringen av koldioxid i blodet, är det vanligast att man mäter, det kräver en lägre temperatur och kan därför användas under en längre tid. TcPO2 mäter syrgastrycket i kroppsvävnad och behöver en högre temperatur på elektroden, hur länge den kan sitta beror på barnets hudmognad.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.