Röntgenundersökning av nyfödda

Röntgenundersökning eller röntgendiagnostik innebär att den kroppsdel som ska undersökas bestrålas med röntgenstrålar. Röntgenstrålarna tränger igenom kroppens vävnad olika beroende på vävnadens genomsläpplighet t.ex. ben släpper igenom mindre strålar och avtecknar sig skarpare på röntgenbilden. Eftersom kroppens vävnad absorberar röntgenstrålar olika så blir det en kontrastverkan och det framkommer en bild av kroppens inre som läkaren på avdelningen och röntgenläkaren kan göra en bedömning av.

Foto & Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.