Pulsoximeter

En pulsoximeter (saturationsmätare) läser av blodets syremättnad med hjälp av en sensor. Sensorn placeras på handen eller foten. Den har dioder som sänder ut ljus på två våglängder. På motsatt sida sitter en mottagare som fångar upp det ljus som har gått igenom vävnaden. Därefter görs en beräkning av syremättnaden. Det är det pulserande syreberikade arteriella blodet som beräkningen görs på. Om barnet är mycket rörligt kan beräkningen tillfälligt störas.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.