Pleuradränage

Pleuradränage används som behandling när det har gått ett hål på lungsäcken så att lungan faller ihop helt eller delvis. Detta tillstånd kallas även pneumothorax.

 Med hjälp av en tunn dränageslang in i bröstkorgen kan man suga ut den luft som läcker ut från lungan och lungsäcken får en chans att läka ihop. I regel upphör luftläckaget efter 3-5 dagar, under behandlingen kontrolleras hur mycket vätska och luft som kommer ur dränet. När flödet upphör provar man att stänga av suget i 4 timmar för att sedan se om det har fyllt på sig något i lungsäcken. Om lungröntgen inte visar någon vätska/luft i lungsäcken kan dränet tas bort.

Det kontinuerliga suget sker med hjälp av en Thopaz, som är en pump där man kan styra trycket exakt och man får även information om hur mycket som läcker ut genom dränaget.

Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Läs mer