pCVK

pCVK (perifert införd central venkateter) är en tunn, mjuk slang som förs in via en perifer ven i t.ex. armvecken in till ett större kärl närmare hjärtat. Då katetern ligger i ett större kärl med bra genomblödning så går den att använda under en längre tid för att ge mediciner och näringslösningar.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.