Övervak (EKG)

Barnet får tre elektroder fäst på bröstkorgen som registrerar EKG, den elektriska aktiviteten som uppstår då hjärtmuskeln aktiveras. Alla celler i hjärtat har en förmåga till elektrisk aktivering och därmed en sammanhängande hjärtmuskelkontraktion. Vid normala förhållande styrs hjärtats elektriska aktivering i ett system med speciella hjärtmuskelceller, i det så kallade retledningssystemet. Detta elektriska system ser till att hjärtats olika delar aktiveras i rätt ordning.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.