Ögonundersökning

En ögonundersökning görs på barn som är födda före graviditetsvecka 31 när de har blivit 4-5 veckor gamla. En timme innan undersökningen droppar sjuksköterskan ögondroppar som vidgar pupillen så att det är lättare att se hela ögonbotten. Inför själva undersökningen kan ögonläkaren ge droppar som bedövar ögat så att barnet inte ska känna av undersökningen.

Efter undersökningen så är det bra om barnets ögon skyddas från direkt ljus eftersom pupillen är vidgad och inte kan dra ihop sig. Ögonläkaren upprepar undersökningen med en till två veckor mellanrum tills dess att hela näthinnan har blodkärl.

Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Läs mer