NO-behandling

NO-behandling innebär att kväveoxid kopplas till den respirator/CPAP barnet har med hjälp av en liten slang. Kväveoxiden är en gas som blandas med den inandningsluft som barnet får via respirator/CPAP. Kväveoxiden fungerar som en signalsubstans och får den glatta muskulaturen runt kärlen i lungan att slappna av och därmed kärlen att vidga sig. Kärlen blir då även mer genomsläppliga och det underlättar gasutbytet så att syret lättare kommer in och koldioxiden ut. Hur mycket av gasen som ges doseras noggrant med hjälp av en maskin - INOmax - och styrs utifrån barnets syresättning.

Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.