Magnetkameraundersökning (MR) för nyfödda

Magnetkameraundersökning är en metod att framställa snittbilder av kroppens olika organ med hjälp av magnetfält och radiovågor, utan att utsätta kroppen för strålning.

MR-kameran består av en tunnel där en brits skjuts in under undersökningen när bildserierna tas. Under undersökningen hörs ett kraftigt knackande ljud därför har barnet på sig hörselskydd under undersökningen som tar ca. 30-60 min att göra. Då det är viktigt att man ligger helt stilla under undersökningen brukar barnet få lite lugnande medicin. En personal är alltid med barnet under undersökningen.

Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.