Kylbehandling av nyfödda

Kylbehandling innebär att barnets kroppstemperatur sänks från normala 37°C till ca 33,5°C. Kylbehandlingen genomförs med hjälp av en maskin (CritiCool) där en dräkt med cirkulerande tempererat vatten fästs runt barnets kropp. Temperaturen på vattnet styrs utifrån den kroppstemperatur barnet har och under behandlingen övervakas barnets kroppstemperatur noggrant genom att barnet har en termometersladd inlagd i stjärten.

När kroppstemperaturen sänks så sjunker bl.a. ämnesomsättningen och det blir en minskning av den inflammatoriska responsen såväl som produktionen av fria radikaler.

Kylbehandlingen pågår i 72 timmar (3 dygn) därefter höjs barnets kroppstemperatur långsamt till det normala.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Mer information