Kuvös

När ett barn vårdas i en kuvös kan man styra hur mycket värme och fukt barnet behöver för att behålla sin kroppstemperatur stabil. Ett för tidigt fött barn förlorar stora mängder vatten genom huden och avdunstningen gör att de förlorar värme. Genom att vårda barnet i en kuvös med hög luftfuktighet motverkar man barnets vätskeförluster och de har då bättre förutsättningar att behålla kroppstemperaturen normal. Kuvösen underlättar också för personalen att observera barnet.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.