Inhalation

Inhalation innebär att läkemedel ges med inandningsluften. Det sker med hjälp av en nebulisator som finfördelar läkemedlet så att det lättare når ut till lungans alla delar. När man inhalerar verkar läkemedlet lokalt i luftvägarna det ger en snabb och bra effekt med mindre risk för biverkningar.

Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.