Grimma

En grimma används för att ge barnet en blandning av luft och syrgas. När man använder lite högre flöde så är blandningen uppvärmd och befuktad. Grimman fästs på barnets kinder och två mjuka "piggar" går in i näsan där blandningen ges. Hur mycket syrgas/luft som ges styrs efter hur barnet syresätter sig.

Grimma med lågt flöde ger ren syrgas i mycket små flöden som blandar sig i näsan med den vanliga rumsluften barnet andas in.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.