EEG

EEG - electroencefalogi - är en metod att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av 12 elektroder som fästs i ett rutmönster på skalpen. Den spontana elektriska aktiviteten förändras vid sjukdomar eller skador som påverkar hjärnans funktion. EEG används för att diagnosticera misstänkta kramper hos barnet. På dataskärmen ser man hjärnans aktivitet och tolkningen av undersökningen görs av specialutbildad personal.

Foto & Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.