Dialys

Dialys kan vara aktuellt om ditt barn har svår njursvikt. Dialys innebär att man på konstgjord väg, renar blodet från slaggprodukter och tar bort överflödig vätska. Dessutom regleras elektrolyter, framförallt kalium och natrium.

Vid  bukhinnedialys, som även kallas peritonealdialys eller PD, renas blodet i kroppen genom att dialysvätska leds in i bukhålan och där kommer i kontakt med bukhinnan (semipermeabla membranet). Slaggprodukter och vatten transporteras via blodkärlen i bukhinnan till dialysvätskan. Dialysvätskan består av en steril och kaliumfri saltlösning. Den innehåller en buffert för att upprätthålla en relativt konstant surhetsgrad i kroppen. Dialysvätskan innehåller också ett ämne som leder till osmos, där vatten dras från blodet till vätskan i bukhålan. För att kunna leda dialysvätskan in och ut ur bukhålan opereras en mjuk silikonkateter in.

Dialysen inleds med att ett slutet system kopplas till den mjuka silikonkatetern och ordinerad mängd vätska fylls på i bukhålan. Vätskan får sedan vara kvar i bukhålan under en ordinerad tid. Därefter töms bukhålan på befintlig dialysvätska, innehållande slaggprodukter och vatten som transporterats från bukhinnans blodkärl sedan föregående vätskebyte. Varje tömning bör leda till att mer vätska tappas ur än vad som fyllts på vid föregående vätskebyte. På så sätt kan överskott av vatten avlägsnas från kroppen.

Foto & Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Läs mer