CPAP

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) är en behandling där ett positivt luftvägstryck ges kontinuerligt under hela andningscykeln. Genom uppblåsning av luftvägarna eller volymökning öppnas stängda lungdelar och det kontinuerliga trycket motverkar att lungblåsorna faller ihop.

Barnet får ha en mössa på sig för att hålla CPAP-aggregatet på plats. Närmast barnets näsa är det en mjuk prong av silkon med två piggar som går in i näsborrarna, alternativ en mjuk mask av silikon.