CPAP för nyfödda

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) är en behandling där ett positivt luftvägstryck ges kontinuerligt under hela andningscykeln. Genom uppblåsning av luftvägarna eller volymökning öppnas stängda lungdelar och det kontinuerliga trycket motverkar att lungblåsorna faller ihop.

Barnet får ha en mössa på sig för att hålla CPAP-aggregatet på plats. Närmast barnets näsa sitter ett mjukt prång av silikon med två piggar som går in i näsborrarna, alternativt en mjuk mask av silikon.

Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.