CFM - Cerebral Function Monitoring

Cerebral Function Monitoring (CFM) innebär kontinuerlig EEG-uppkoppling av nyfödda barn.

Till skillnad från ett vanligt EEG används endast fyra elektroder. På dataskärmen ser man ett aEEG, ett omvandlat amplitudintegrerat EEG som är en förenklad, mer lättolkad variant av EEG. Detta aEEG kan tolkas av en van neonatolog och kan användas vid misstanke om kramper. CFM behöver kompletteras med ett standard-EEG.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.