Bilirubin

Fostret behöver ett större antal röda blodkroppar för att transportera syre från mamman via navelsträngen än det nyfödda barnet som andas med lungorna. Efter födelsen är omsättningen av hemoglobin stor hos det nyfödda barnet då överskottet av blodkroppar ska brytas ner. Vid nedbrytning av hemoglobin bildas okonjugerat bilirubin som ska tas upp i levern. Det nyfödda barnets lever är omogen och hinner inte ta hand om allt okonjugerat bilirubin som bildas vilket gör att andelen okonjugerat bilirubin i blodet stiger (fysiologisk ikterus) som leder till en gulfärgning av huden och ögonvitorna.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Fördjupning