Bilirubin

Om barnet är gult i huden så kan man med hjälp av en Bilicheck mäta mängden bilirubin. När man trycker mätaren mot huden så skickar den ut en ljusblinkning som mäter mängden bilirubin, proceduren görs fem gånger i följd, sedan får man ett genomsnittsvärde av mätningarna. Om värdet är högt så behöver det ofta kontrolleras med ett blodprov.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Fördjupning