Apnélarm med sensorplatta

Apnélarm med sensorplatta som är placerad under barnets madrass i sängen, kan kontinuerligt övervaka andningen hos spädbarn. Larmet ger ljus- och ljudsignaler om inte barnet har andats under en förinställd tidsrymd på 10 eller 20 sekunder.

Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.