Apnélarm med sensorknapp

Apnélarm med sensorknapp på magen kan kontinuerligt övervaka andningen hos spädbarn. Larmet ger ljus- och ljudsignaler om inte barnet har andats under en förinställd tidsrymd på 10 eller 20 sekunder.

Foto: Hanna Bohlin
Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.