1177 E-tjänster

1177 underlättar för dig som patient att komma i kontakt med Karolinska Universitetssjukhusets mottagningar på ett säkert sätt och genomföra dina vårdärenden digitalt.

1177 E-tjänster

Med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel avboka och omboka tid i vården, förnya recept och läsa din patientjournal.

Logga in via webben 1177 E-tjänster:

Ladda ned 1177 Vårdguiden:

Logga in och använd 1177 E-tjänster:

Du måste ha en e-legitimation för att kunna använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Till exempel ett Bank-id eller Freja e-id plus.

Det här kan du göra när du loggat in på 1177

Om din behandlande mottagning är uppkopplad mot aktuell funktion så kan du använda 1177 Vårdguidens tjänst, och även utföra andra digitala vårdärenden.

Förnya recept

Skicka en förfrågan om att förnya ett recept genom att logga in på 1177.se.
Om din läkare godkänner förfrågan skickar hen receptet till ett apotek där du kan hämta ut läkemedlet, eller beställa hem från apotekets webbsida. Alla mottagningar förnyar inte recept via nätet. På 1177 kan du läsa mer om hur du förnya dina recept via nätet.

Läs din journal

Vill du läsa din journal kring kopplad till vården du fått på/inom Karolinska? Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in på 1177. Läs mer på 1177.se om journalservice och hur du hittar din journal.

Synpunkter och klagomål

Vänd dig i första hand till verksamheten genom att fylla i formuläret för Enskilt klagomål. Skriv ut och fyll i formuläret för Enskilt klagomål och skicka till verksamheten där du har fått vård. Kontaktinformation finner du på respektive avdelnings kontaktsida som du hittar under Alla mottagningar och avdelningar A-Ö.

Under 2021 införs även en digital väg via 1177.se att lämna synpunkter, klagomål och beröm direkt till verksamheter på Karolinska. Införandet sker i etapper tema för tema. På respektive avdelnings kontaktsida ser du om den aktuella mottagningen eller avdelningen har möjlighet att ta emot dina synpunkter och klagomål digitalt.