Samarbetspartners Astrid Lindgrens barnsjukhus

Astrid Lindgrens barnsjukhus samarbetar med flera stiftelser och föreningar. Dessa främjar forskning och bidrar till barnens tillfrisknande.

Stiftelsen för Astrid Lindgrens barnsjukhus

Stiftelsen för Astrid Lindgrens barnsjukhus bildades 1997 och har som mål att "främja barns vård vid sjukhuset". Det gör Stiftelsen bland annat genom att verka för att miljön vid och inom sjukhuset på alla sätt skall underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda deras tillfrisknande. H. K. H. Kronprinsessan Victoria är Stiftelsens Höga Beskyddare. Besök hemsidan astrid-barn.se

Stiftelsen Barnforskningen

Stiftelsen delar ut forskningsanslag, stipendier och resebidrag till forskare verksamma vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsen driver också ett långsiktigt forskningsprojekt, finansierat av IKEA Social Initiative, i samarbete med indiska barnsjukhus för att utveckla ny kunskap och metoder som kan bota sjukdomar och förbättra hälsan för världens barn. H. K. H. Drottning Silvia är Stiftelsens Höga Beskyddare. Besök hemsidan barnforskningen.se 

Föreningen lilla barnets fond

Föreningen ska stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet. Föreningen kan stödja såväl projekt som bedrivs i Sverige, som internationella samarbetsprojekt där svenska institutioner/centra deltar. Föreningen ska särskilt verka för ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som påverkar barnet vid födelsen, i nyföddhetsperioden eller senare i livet samt öka kunskapen bland allmänheten om hälsa och sjukdom hos det nyfödda H.K.H. Prins Carl Philip är föreningens Höga Beskyddare. Besök hemsidan lillabarnet.se