Bentäthetsmätning/DXA, Endokrinologi Huddinge

.

Inför undersökning eller behandling

Inför DXA-undersökningen behöver vi en remiss från läkare. Vi utför bentäthetsmätning/benmineralmätning med Dual-energy-X-ray Absorptiometry (DXA)-teknik. Vår DXA-enhet är ansluten till osteoporosmottagningen, vilket betyder att en osteoporosspecialist granskar mätningen och skriver ett resultatsvar till remitterande läkare.

Vi mäter ländrygg, höfter och ibland även underarm, VFA (sidobild av ryggraden) och helkropp. Patientens sjukdomshistoria avgör valet av mätlokal.

Varför gör man en benmineralmätning?

DXA-mätning används för att diagnostisera och följa behandlingsffekten vid:

  • Primär osteoporos (orsakad av det naturliga åldrandet, menopaus, livstilsfaktorer som rökning, alkohol, kost och fysisk inaktivitet).
  • Sekundär osteoporos (orsakas av vissa sjukdomar och läkemedel).

Mer information om diagnostik finns på http://internmedicin.se/

Förberedelser

  • Du får ett frågeformulär gällande riskfaktorer för fraktur, som skall vara ifyllt inför besöket.
  • Metall inom mätområdet /exempelvis BH, byxor med dragkedja) tas bort om det går, eftersom detta kan påverka resultatet på mätningen.
  • Vi mäter din längd och vikt innan DXA-mätningen.
  • Röntgenkontrast stör mätningen, därför bör DXA-mätningen göras före eller 1-2 veckor efter röntgen med kontrast.

Under undersökning eller behandling

Undersökningen - Så går den till

Patienten ligger plant i ryggläge på undersökningsbordet medan en mätscanner långsamt rör sig ovanför kroppen. Undersökningen tar mellan 5 och 15 minuter för varje kroppsdel som skall mätas dvs totalt mellan cirka 20 - 45 minuter. Sedan analyseras mätningen och ett mätvärde räknas fram som sedan jämförs med ett normalt referensmaterial.

Mätningen sker genom att den valda kroppsdelen bestrålas med röntgen i två olika energinivåer. En detektor mäter hur mycket strålning som passerar kroppsdelen. Eftersom det är två olika energier kan maskinen subtrahera bort mjukdelarna från totalvärdet. Skelettets massa är det då som återstår (BMC).

Stråldos

Strålmängden som patienten utsätts för vid en benmineralundersökning är mycket liten. En mätning motsvarar den mängd strålning från atmosfären som man normalt utsätts för under en dags utomhusvistelse.

Efter undersökning eller behandling

DXA-mätningen granskas och bedöms av en osteoporosspecialist som sedan skriver ett resultatsvar till den remitterande enheten. Beroende på remissens innehåll kan också råd om fortsatt handläggning ges. Vid behov kallas patienten till Osteoporosmottagningen.