Är du diabetiker?

Är du diabetiker och genomgå en ERCP-undersökning kontakta din diabetesmottagning för eventuell justering av ditt Insulin.

Tänk på att magsäcken kan tömma sig långsammare så rekommendationen är att dricka/flyta hela dagen före undersökning, sedan fasta från kl 24:00.